Matsuri-Saatse teeprojekt

Tellija: Kagu Teedevalitsus

Aeg: 02/2007 — 03/2007

Perspektiivsete teemaa-ala piiride välja märkimine.