Matsuri-Vaartsi Matsuri-Kiveste-Sesniki lõigu katastritööd teemaa-ala laiendamiseks ja moodustamiseks

Tellija: Kagu Teedevalitsus

Aeg: 08/2007 — 02/2008

Katastriüksuste arv: 199tk

Riigimaantee nr 18233 Matsuri-Vaartsi Matsuri-Kiveste-Sesniki lõigul km 0,0-13,562 teemaa laiendamiseks mõõdistamise teel olemasolevate kinnistute jagamine kaheks või enamaks maaüksuseks, RMK katastriüksuste jagamine ja jätkuvalt riigi omandis olevast maast riigi omandisse toimiku vormistamine ning maakatastris registreerimise korraldamine.