Mnt 67 Võru – Mõniste – Valga, Lepa – Valga lõik km 67,5-77,2

Tellija: Teede Tehnokeskus AS

Aeg: 10/2013 — 11/2013

Maantee ja sellega piirnevate turbaalade uuring, 196 puurauku kuni 3,7 m sügavused.