Mnt nr 15 Tallinn-Rapla-Türi Tagadi – Rapla teelõigu (km 23,9-47,5) eelprojekt

Tellija: Põhja Regionaalne Maanteeamet

Aeg: 04/2007 — 05/2009

I klassi maantee eelprojekti koostamine, mis hõlmab plaanilahendusega trassi täpsustamist, ristmike ja ristete optimaalsete asukohtade ning tehniliselt ja majanduslikult tasuvate lahenduste leidmist, trassi ja teemaa määramist, keskkonnamõjude hindamist ja tehnilise projekti koostamiseks lähtetingimuste väljatöötamist. Teostati ka geoloogilised ning geodeetiliosed uuringud.