Mnt nr 2 Tallinn-Tartu Kose-Mäo lõigu eelprojekt

Tellija: Ramboll Eesti AS

Aeg: 09/2007 — 07/2009

Maantee, kogujateede ning 33 rajatise ehitusgeoloogiline uuring, kokku 1355 puurauku ja 107 löökpenetratsiooni katset kuni 10,0 meetri sügavused.