Mnt nr 46 Tatra – Otepää – Sangaste km 26,9-28,2

Tellija: Lõuna Regionaalne Maanteeamet

Aeg: 09/2009 — 10/2009

Mulde püsivuse geoloogilised uuringud – viis geoloogilist ristlõiget (23 puurauku), laboratoorsed pinnaste uuringud, pinnaste kandevõime määramiseks 8 surupenetratsioonikatsed. Uuringusügavus kuni 12,9 meetrit.