Mnt nr 76 Kuressaare ringtee, Roomassaare-Kellamäe lõigu km 0-8,4 remondi tehnilise projekti koostamine

Mnt nr 76 Kuressaare ringtee, Roomassaare-Kellamäe lõigu km 0-8,4 remondi tehnilise projekti koostamine

Tellija: Saarte Teedevalitsus

Aeg: 02/2007 — 02/2008

Maantee tehnilise projekti koostamine sh ringristmikud, geodeetilised ja geoloogilised uuringud koos laboratoorsete tööde ja katendi arvutusega.