Mobiilne laserskaneerimine: Talsi – Ventspilsi maantee Lätis

Mobiilne laserskaneerimine: Talsi – Ventspilsi maantee Lätis

Tellija: Teostaja: SIA Latvijasmernieks.lv Tellija: Citrus Solutions

Aeg: 05/2016 — 09/2016

Topogeodeetilise plaani koostamise eesmärgil mõõdistati Talsi – Ventspilsi maantee 70 km pikkune lõik mobiilse laserskaneerimise süsteemi Trimble MX8 abil.

Trimble MX8 kujutab endast autole paigutatud 2 laserskannerist, 2 GPS seadmest, 6 fotokaamerast, IMU-seadmest ja arvutitest koosnevat mõõdistussüsteemi. Auto liikumise kiirus mõõdistamise ajal oli ca 50 km/h. Mõõdistatud punktide tihedus oli 0,7 x 9 cm, mõõdistustäpsus 2-3 cm.