Müra vähendamise tegevuskava täitmisel elamumaa sihtotstarbega maaüksuste kaitseks rajatavate müratõkkeseinte ehitusgeoloogiline uuring

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 10/2015 — 12/2015

Pinnaseuuringud 15 uue müratõkkeseina projekteerimiseks Harjumaa erinevates valdades (Saue, Harku ja Jõelähtme).