Narva linna siseste kergliiklusteede projekteerimistööd

Tellija: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Aeg: 11/2015

Lepingu kohaselt lahendatakse Narva linna sisesed ja mõned lähiümbruse kergliiklusmarsruudid ühtse tervikuna, luues võimaluse jalgsi ja jalgrattaga liigelda mugavalt ja ohutult peaaegu läbi terve linna olulisematel suundadel. Esimese osana lahendatakse ringmarsruut ümber linna ja seejärel ühendused olulisemate sihtkohtadega linnas ja selle lähiümbruses. Lepinguga teostatavad tööd sisaldavad Narva linnas nii ca 5 km uute kergliiklusteede projekteerimist, kui ka ca 26 km kergliiklusradade markeerimist olemasolevatele teedele.