Õlleköögi põik kinnistute välistehnovõrgud

Tellija: Ringtee Kinnisvara OÜ

Aeg: 05/2014 — 10/2014

Sademevee- ja drenaažitorustikku 600m, kanalisatsioonitorustikku 980m, veetorustikku 777m, 1 reoveepumpla.