Östra Vårberget vee-, olme- ja sademevee kanalisatsioonitorustike projekteerimine

Tellija: WSP Sweden

Aeg: 07/2015 — 12/2015

Isevoolne olmekanalisatsioon 0,3km; survekanalisatsioon 0,2 km; sademevee kanalisatsioon 0,2km;  veetorustik 0,4 km.