P76-10 Mnt 11 Tallinna ringtee Väo-Jüri teelõigu km 6,0-11,3 tehnilise projekti raames maaparandussüsteemide rekonstrueerimise projekt

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 12/2010 — 05/2011