Pärnu ümbersõit

Tellija: Lemminkäinen Eesti AS

Aeg: 04/2012 — 11/2013

Ehituslikud märkimistööd ja teostusmõõdistused.