Põhimaantee 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru, Tapa–Kadrina lõigu km 142,60-157,20 remondi tehnilise projekti koostamine

Tellija: Maanteeameti ida regioon

Aeg: 10/2012 — 12/2013

Tehnilise projekti koostamine, sh Moe silla ümberehituse projekt, jalg- ja jalgrattateed ning välisvalgustus. Geodeetilised uurimistööd ja geoloogilised uuringud.