Põhimaantee 7 (E77) Riia-Pihkva km 209,19-216,92 asuva Missokülä-Hindsa lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti geodeetilised tööd

Tellija: Skepast & Puhkim OÜ

Aeg: 03/2017 — 05/2017