Põhimaantee nr 1 Tallinna-Narva ja Kodasoo-Läsna lõikude 30,9-65,0 remondi ehitusgeodeetilised tööd

Tellija: Tallinna Teede AS

Aeg: 03/2015