Põhimaantee nr 11 (E265) Tallinna ringtee km 30,1 – 38,0 I klassi maanteeks rekonstrueerimise projektid ja Topi – Saue ühendustee põhiprojekt (ühisleping Novarc Grupiga)

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 01/2017