Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 28 – 37 Ääsmäe – Kohatu 2+1 möödasõidualade ehituse projekteerimistööd

Tellija: Nordecon AS

Aeg: 12/2016 — 03/2017