Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 28 – 37 Ääsmäe – Kohatu lõigu põhiprojekti rajatiste ekspertiis

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 04/2016 — 05/2016