Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 37-42 Kernu ümbersõidu ja Haiba viadukti põhiprojekti ekspertiisi teostamine

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 06/2017