Põhimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme km 0-7,2 Tartu-Rõhu teelõigu teemaplaneeringu ja eelprojekti ekspertiis

Tellija: Maanteeameti lõuna regioon

Aeg: 03/2011 — 08/2011