Põhimaanteede auditi geoloogilised uuringud

Tellija: Riigikontroll

Aeg: 08/2012 — 09/2012

Geoloogilised puurimised tellija poolt näidatud asukohas kümnel Eesti põhimaantee lõigul ja saadud proovikehade analüüside tegemine. Kokku 13 puurauku.