Põhja pst ja Kalasadama tn ristmiku veetorustiku rekonstrueerimine. Põhiprojekt.

Tellija: Tallinna Vesi AS

Aeg: 03/2017 — 02/2018

Põhja pst olemasoleva veetorustiku DN 500 väljavahetamine seoses Kalasadama tänava ristmiku ehitamisega.