Punane tänav. Veetorustiku rekonstrueerimine. Põhiprojekt.

Tellija: Tallinna Vesi AS

Aeg: 09/2017 — 04/2018

Punase tänava olemasolevate Lasnamäe survetõstepumpla suubuvate toitetorustike ning sealt väljuvate väljundtorustike DN 600, DN 300 ning kaasnevate haruühenduste DN 150 ja DN 100 väljavahetamine.