Radisson Blu Hotel Olümpia hoone osaline laserskaneerimine ja 3D mudeldamine

Radisson Blu Hotel Olümpia hoone osaline laserskaneerimine ja 3D mudeldamine

Tellija: PNL OÜ

Aeg: 02/2019 — 05/2019