Rail Baltic maakonnaplaneeringu trasside 3D mudeli koostamine

Tellija: Tehnilise Järelevalve Amet

Aeg: 04/2015 — 08/2015

3D mudeli koostamine tuginedes täpselt trassivaliku aluseks olevatele RB raudtee eskiislahendusele, arvestades maakonnaplaneeringu täpsusastmes ametkondlikuks kasutamiseks koostatud plaanilise ja kõrgusliku eskiisprojektlahendiga.