Rail Balticu eelprojekti koostamise geotehnilised uuringud

Tellija: Tehnilise Järelevalve Amet

Aeg: 07/2014

Geotehnilised uuringud ~200 km pikkuse kiirraudtee ja sellega seotud rajatiste (raudtee ja maantee sillad ning viaduktid, ökoduktid ja tunnelid) ja teede eelprojekti koostamiseks.