Rail Balticu eelprojekti täiendamine Harju maakonnaplaneeringuga 2030+ määratud Rail Balticu 1435 mm ja Tallinna ringraudtee 1520 mm kattuva trassilõigu ulatuses

Tellija: Eesti Raudtee AS

Aeg: 05/2018