Mnt nr 10 Ratla-Valjala lõigu km 109,3-118,0 remondi tehniline projekt

Tellija: Saarte Teedevalitsus ja Maanteeamet

Aeg: 07/2003 — 02/2004

Maantee remondiprojekt koos geodeetiliste ja geoloogiliste uuringutega.