Raudtee ülesõidukohtade ümberehitus riigi tugimaanteel nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete ja riigi kõrvalmaanteedel nr 14200 Pikkjärve-Tõrve ning nr 14204 Kaarepere-Palamuse eel- ja tehniliste projektide koostamine

Raudtee ülesõidukohtade ümberehitus riigi tugimaanteel nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete ja riigi kõrvalmaanteedel nr 14200 Pikkjärve-Tõrve ning nr 14204 Kaarepere-Palamuse eel- ja tehniliste projektide koostamine

Tellija: Tartu Teedevalitsus

Aeg: 06/2008 — 09/2008

Eel- ja tehniliste projektide koostamine, maanteeviadukti üle raudtee projekteerimine,geodeetilised ja geoloogilised uuringud.