Riigi põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Mõigu-Vaida km 5,5-20,8 I ja II sõidusuuna remondi tehnilise projekti koostamine

Tellija: Maanteeameti põhja regioon

Aeg: 01/2014 — 11/2014

Maantee, viaduktide remondiprojekt koos geoloogiliste uuringute ja geodeetiliste töödega.