Riigimaantee nr 11262 Ruu-Ihasalu mnt lõigu (km 0,0-11,287) maakorraldustööd

Tellija: Lääne Regionaalne Maanteeamet

Aeg: 07/2010 — 12/2010

Katastriüksuste arv: 6tk

Teemaa laiendamiseks vajalike olemasolevate riigi omandis olevate kinnistute jagamine kaheks või enamaks maaüksuseks ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa riigi omandisse jätmine mõõdistamise teel, katastriüksuste toimikute vormistamine ning maakatastris registreerimise korraldamine.