Riigimaantee nr 17211 Loobu-Rõmeda km 2,5-6,2 Viitna-Rõmeda jalgratta- ja jalgtee ehituse tehnilise projekti koostamine

Tellija: Maanteeameti ida regioon

Aeg: 10/2013 — 02/2014

Viitna ja Rõmeda küla ühendaval teelõigul jalakäijate ja jalgratturite liiklusohutuse taseme tõstmine ning jalgratta ja jalgtee ehituseks tehniliselt vajaliku teemaa määramine.