Riigimaantee nr 24124 Viljandi-Suure-Jaani (km 19,8-22,5) Suure-Jaani linna lõigu ehituse tehnilise projekti ekspertiis

Tellija: Lääne Regionaalne Maanteeamet

Aeg: 09/2009 — 03/2010