Riigimaantee nr 24132 Kolga-Jaani-Oiu lõigul km 2,10-6,64 maakorraldustööd

Tellija: Lääne Regionaalne Maanteeamet

Aeg: 09/2010 — 01/2011

Reformimata riigimaast maa riigi omandisse jätmise toimiku vormistamine ja olemasolevate kinnistute ning registreerimise korraldamine kohalikus katastribüroos