Riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 28,2-35,8 projekti ekspertiisi ja liiklusohutusauditi teostamine

Tellija: Maanteeameti lääne regioon

Aeg: 08/2015 — 09/2015