Riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 48,5-61,7 Rõusa – Rae lõigu ehitusgeoloogilised uurimistööd

Tellija: Selektor Projekt OÜ

Aeg: 05/2014

Tee geoloogilised uuringud.