Riigimaantee nr 52 Viljandi-Rõngu Mustla asula (km 22,12-25,00) lõigu ehituse tehnilise projekti ekspertiis

Tellija: Pärnu Teedevalitsus

Aeg: 06/2008 — 03/2009