Riigimaantee nr 81 Kärdla-Käina, Kärdla-Prähla lõigu (km 0-2,0) remondi tehnilise projekti ekspertiis

Tellija: Maanteeameti lääne regioon

Aeg: 12/2011 — 03/2012