Riigimaantee nr 9 Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla km 18,3 – 38,9 teekatte taastusremondi teetööde kirjelduse koostamine

Tellija: Maanteeameti lääne regioon

Aeg: 12/2013 — 03/2014

Teekatte tasandusfreesimise projekt 20 km.