Riigimaantee nr 92 km 70,93 ristmiku projektile eksperthinnangu andmine ning põhimõttelise alternatiivlahenduse koostamine

Tellija: Lääne Regionaalne Maanteeamet

Aeg: 09/2009 — 10/2009