Riigimetsamaaga seonduvate maakorraldustoimingute tellimine 2011-2012

Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

Aeg: 03/2011 — 12/2012

Katastriüksuste arv: 163tk