Riigitee 16160 Palivere-Oonga km 0,95-2,47 lõigul jalg- ja jalgrattatee rajamine“ – reformimata riigimaade riigi omandisse jätmise vormistamine ja olemasolevate kinnistute/katastriüksuste jagamine

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 04/2017