Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 0,6-2,8 Väo-Lagedi lõigu ehitusgeodeetilised tööd

Tellija: Nordecon AS

Aeg: 07/2017