Riigitee nr 19214 Jänesselja – Urge km 0,000-2,147 lõigu rekonstrueerimise liiklusohutuseauditi ja ekspertiisi teostamine

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 01/2018