Riigitee nr 58 Aluste – Kergu km 0,100 – 5,968 Pärnjõe – Viluvere lõigu põhiprojekti koostamine

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 10/2017

Projekti eesmärgiks on lõigu rekonstrueerimine liiklusohtuse taseme parandamiseks ja sõidumugavuse tõstmiseks.