Riigitee nr 6 Valga – Uulu km 82,788-93,987 ja riigitee nr 6 Valga – Uulu km 54,350-57,360 jalg- ja jalgrattatee ning riigitee nr 50 Viljandi tee km 1,832-2,644 jalg- ja jalgrattatee IV etapi liiklusohutusaudit

Tellija: Maanteeameti lõuna regioon

Aeg: 07/2017