Saadjärve ja Salu küla VK

Tellija: Keskkond ja Partnerid OÜ

Aeg: 02/2013 — 03/2013

Geoloogiliste uuringute teostamine Saadjärve ja Salu külas ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni projekti trasside projekteerimiseks. Trasside jaoks 45 puurauku, pumpla jaoks 1 puurauk kuni 5,0 m sügavused.