Saku Teaduse tn munitsipaliseerimise toimiku koostamine

Tellija: Saku Vallavalitsus

Aeg: 06/2008 — 11/2008

Katastriüksuste arv: 1tk